Л І Сидоренко Сучасна Екологія: Наукові, Етичні Та Філософські Ракурси Тема 1

Гігієнічне нормування стосується наукового обґрунтування гігієнічних нормативів для повітря населених пунктів і виробничих приміщень, для води і продуктів харчування, для будівельних матеріалів і предметів одягу тощо. На основі вивчення впливу факторів навколишнього середовища розробляють гігієнічні норми. Наслідком невідповідності між зростанням населення і обмеженістю природних ресурсів та життєвого простору нашої планети стає нестача харчових продуктів. Варіант міграції на нові землі практично вичерпав себе. У багатьох районах світу, особливо в економічно слаборозвинених країнах з дуже швидким зростанням населення, виробництво продуктів харчування більше не в змозі задовольнити потребу населення, в результаті чого голодування стало постійним явищем. Атмосферне повітря населених пунктів постійно забруднюється і за всіма параметрами докорінно відрізняється від повноцінного природного повітря, яке є чистим і стимулює біологічні процеси.

Оскільки людина є суспільною істотою, її розвиток і культура взаємозв’язків зі світом, у т. І світом природи, зумовлювалися процесами цивілізаційного розвитку (станом науки, матеріальної і духовної культури в усіх її проявах тощо). Кожна з них під особливим кутом зору розглядає сутність людини, процеси і закономірності її буття у світі, взаємозв’язки зі світом, дає змогу пізнати і зрозуміти взаємозалежності матеріального, соціального, духовного розвитку цивілізації, взаємовпливи природних і соціальних факторів.

що таке екологія людини

Суттєві коливання, що притаманні виду протягом життя декількох поколінь, були названі “хвилями життя” (Четвериков, 1916; Х’юіт, 1921). Теоретичному тут обгрунтуванню цих явищ сприяла висунута у 1928 р. Чепменом гіпотеза про біотичний потенціал та опір середовища, а також студії А.

Велика частка роботи ЕПЛ спрямована саме на донесення до громадян інформації про їхні права, зокрема в екологічній сфері, і допомогу в реалізації цих прав. Як наслідок, все більше людей починають вимагати, щоб українська влада запроваджувала умови, наприклад, для сортування сміття. Це – європейський шлях і європейські цінності, які обрали українці, зауважила Мостова.

Не менш важливим є приділяти увагу розвитку громадському транспорту у своєму місті, додає Єременко. При цьому використання велосипеду чи тролейбусу також матиме суттєво позитивніші наслідки для довкілля. Якщо людина бажає зробити свій внесок у захист довкілля, перед нею є безліч можливостей. Для цього бажано, але зовсім не обов’язково вступати в організації або ж саджати дерева. В умовах сучасного цифрового світу значний вплив може мати навіть репост в соціальних мережах. Якщо рух до постнекласичної науки пов”язаний з включенням аксіологічних аспектів в наукове пізнання, то в екології це,відповідно, усвідомлення природи як морально-світоглядної цінності, введення її в сферу морального відношення.

Екологія Людини (“академія”)

Розширення промислового виробництва, наслідками якого були посилення техногенного навантаження на природу, погіршення здоров’я людини, зорієнтувало на проблематику екології природничу, медичну науки, напрацювання яких збагачували її первинним матеріалом, оцінками, теоретичними узагальненнями. Особливого масштабу набули дослідження у ХХ ст., що пов’язано з бурхливим розвитком промисловості, технологічними відкриттями, використанням хімії, ядерної енергії у мирних і військових цілях. Саме тоді людство вперше відчуло, усвідомило могутні ризики, спричинені нераціональним господарюванням, хижацьким ставленням до природи, нехтуванням у гонитві за багатствами і намаганнях досягти військово-політичного домінування екологічною рівновагою, здоров’ям людини.

Об’єкт

Теоретична та методологічна сфера екології є покищо недостатньою. На сьогодні функції теоретичної екології виконує сукупність найвагоміших досягнень аут- та синекології. Фахівці-екологи висловлюють побоювання, що за таких обставин досить легко виникають дилетанські схеми і дії в галузі екології. За допомогою екології, яка досліджує взаємозв”язок людини з біосферою, здійснюється інтеграція природничих і суспільних (економічних і соціальних) наук. Втім, екологічне знання розподіляють і за типами організмів таксономічний розподіл. За цим критерієм виділяють, наприклад, екологію тварин, екологію рослин.

2 Зародження І Розвиток Екології Людини

Наприклад, коли змінюється температура середовища, починають діяти терморегуляторні механізми, для пристосування до іншого часового поясу або умов високогір’я може знадобитися кілька діб, а у випадку переселення в інші кліматичні умови – тижні або місяці. Компенсаторні механізми пристосування до різних чинників середовища не в усіх однакові. Іноді людина так і не може адаптуватися до нових умов.